bulletПолитика
bulletИстория
bulletДискусия
bulletВръзки
bulletКнига за гости
bulletФорум
Янко Янев и неговата „Демония на столетието"

Янко Янев и неговата „Демония на столетието"

(„Dämonie des Jahrhunderts“,Auflage,Helingsche Verlagsanstalt, Leibzig)

от Отмар Пол

Българинът култур-философ Янко Янев е много известен в Германия. Чрез своите духовно революционни творения той е познат вече в целия европейски духовен свят. Признат и ценен е той и като остроумен, тънък аналитик на едно залязващо столетие, и като тълкувател на едно идващо, ново, героично столетие, определено от арийска Европа.

От редица негови духовно революционни произведения, в които Янко Янев проявява и пламенен темперамент, тоя път ще се спрем на „Демонията на столетието", едно произведение, което обхваща еднакво послед­ва духовност и политическа символика и което германската критика с най-пълно право поставя непосредствено до „Митът на двадесетия век" от идеолога на националсоциализма Алфред Розенберг.

Това е дълбока книга, която вещае цяла съдба и с безпощадна откровеност развенчава лъжливия бог на Запада и в проро­ческо тълкуване на време и свят сочи на идните, на съдбоносните големи решения, за които днес се води борба. Не се намират думи, за да се опише вярата, безусловността и прегледа на духовно почувствуваното от Янко Янев ,ново рождение. То трябва да се издигне от зеещата паст на миналото, за да не пропадне Европа, заробена духовно от предно азиатски учения. Янко Янев скъсва с фаталистичните сили на духа, дири и намира противосили, които еднички са в състояние да превъзмогнат фатализма: истинските и здрави народни първични сили. Световната история в изложението на Янко Янев е борба с бога на пустините, чужд на същността на арийските народи, които отричат всичко за племенно-арийския човек, родения от планините героизъм, както и ландшафта на човека изобщо. ,

Така тоя бог представлява фермент на разложение, който действува като отрова върху всички области на живота и човешкия дух. Бавно, но сигурно той би довел до пълния залез на природносвързаната творческа раса и всички нейни излъчвания, ако не се обезвреди своевременно и тъкмо от грамадните сили на тая именно раса и ландшафт.

На края на тая гигантска борба, обаче, стои един нов човек в светлия изгрев на ново и чисто по дух столетие. Янко Янев съзира тоя човек откъм прекрасната си анализа на миналото и настоящето и го изо­бразява в очертаващите се вече контури.

Яневата „Демония на столетието" озна­чава духовна революция, която може да се схване и оцени от малцина още днес. и в нейното последно въздействие. Че тая духовна революция е в ход общо се долавя по инстинкт — та големите политически с­бития покриват, своята духовна почва. Янко Янев, обаче, я прави сигурна, видима за всекиго, който е готов и има воля да даде своя скромен принос за победата на тая светогледна революция на арийския дух.

„Само безумци и авантюристи са знаели и са учили, че .. .храмовете са по-необходими отколкото парламенти и борси или висши училища; че не пълното, изпитото, а пречупеното от дъха на съдбата, глътката, мигът са по-дълбоко свързани с душата отколкото еднозвучното и безвременното; че раздялата е по-тържествена отколкото без­граничното щастие; че нашите къщи трябва да бъдат покрити от небето; че в всяко битие е скрито слънцето: в камъка, в растението, как­то и в очите на жената и мъжа; че сме обгър­нати от безсмъртие, от пламъка, който ние, вечно жадните, пием всеки миг."

„Из Демония на столетието" от Янко Янев.

Сп."Нова Европа" , Година ­ІV , Кн.8 от 28 априлъ 1942 г.