bulletПолитика
bulletИстория
bulletДискусия
bulletВръзки
bulletКнига за гости
bulletФорум
В ъ в е д е н и е к ъ м В о т а н и з м а Само тази религия , която е свойствена за народа , може да съхрани и защити неговата самоличност

В ъ в е д е н и е к ъ м В о т а н и з м а

Дейвид Лейн

Само тази религия, която е свойствена за народа, може да съхрани и защити неговата самоличност. Стремежът ни да изразим почитанието си към природата , към силите на Творението, към силите на Отвъдното, трябва да извира от расовата душа на нашия народ. Вотанизмът изгря в Северна и Западна Европа, Скандинавия. Той остана неопетнен от чужди влияния, за разлика от религията, наложена на Европа от дегенеративните сили , проникнали в Римската империя.

Старата религия на нашия народ постигна много успехи. Хероическите митове започнаха да изграждат у децата необходимия характер, за да могат те да израснат като пълноценни членове на семейството , племето и расата. Възпроизводството и волята за завладяване на нови територии беше от първостепенно значение за съществуването на Северноевропейския народ. , а религията възпитаваше в плодовитост и войнски добродетели.

Това обаче не означава, че Вотанизмът няма духовен аспект. По природа Арийската душа се стреми да познае произхода на живота , смисъла на живота , същността на душата и тайните на природата. Преди хиляди години велики натурфилософи въз основа на усърдни наблюдения въху природата постулираха, че съществува висш разум и творческа сила във Вселената. Обаче тяхното учение не бе обърнато към Абсолюта, към незнайния организатор , който взема страна във вечната битка за съществуване и усъвършенствуване на всички видове. Природата решава,че силният, мъдрият,ловкият , бдителният , трябва да оцелее, а по-слабият да загине. От друга страна, Вотан е изключително Бог на Арийския народ. Той е висш израз на Волята на Арийската нация Will Of Aryan Nation / W.O.T.A.N. /, като архетип, като събирателен образ на мъдростта и Праотеца, дълбоко заложен в нашата генетична памет. Ние винаги трябва да помним, че душата се усъвършенства чрез битките в този земен живот, на тази земя, в тази реалност. Цивилизациите се развиват циклично , което понякога позволява на хората да прекарват повече време в търсене на духовно усъвършенствуване. Но когато една раса е застрашена от изчезване, то тогава физическата битка се налага безусловно.

Първият и най-важен закон на природата е съхранението на нашия собствен биологичен вид. Четиринадесетте думи “ Ние трябва да осигурим съществуването на нашия народ и бъдещето на всички бели деца “ са нашият нравствен императив !Природата и нейните закони са дело на Твореца. И поради това природните закони са свещени – те са Веруюто на стоманата  - Creed ofiron !

WOTANSVOLK HC01 BOX 268K * ST. MARIES IDAHO 83861 * USA

За България : гр. Русе 7006 п.к. 9
Преведе от английски: Иван Митев