bulletПолитика
bulletИстория
bulletДискусия
bulletВръзки
bulletКнига за гости
bulletФорум
Българската национална революция

Българската национална революция

Съгласно чл.69 ал.1 на сега действащата българска конституция, обвързването на депутатите със задължителен мандат е недействително. За обикновения българин обаче терминът “незадължителен мандат” е нещо недотам редовно, може би някаква измама, както и понятието “парламентаризъм” , което в директен превод от френски език означава “говорене на лъжи” (parler-говоря ,  menterie-дребна,кокошкарска лъжа)

С други думи , хем се дава мандат на определено лице да “законодателства”, хем пък носителят му не е правно отговорен към лицата, които са го “избрали” за това му качество. Всъщност, цялата работа е там, че мандатът , какъвто и да е той , може да бъде само задължителен, а правната връзка между депутати и участници в парламентарните избори се прекъсва в момента на “избирането” им за такива.Сиреч твърдението, че “волята на парламента” е воля на гласувалите за него е една правна фикция. Френският философ Жан Жак Русо го обяснява по-простичко:

“Закон, който не е ратифициран непосредствено от народа, е нищожен и не е никакъв закон”. Това, което титулуваните “капацитети” в правото дефинират като “парламентарна неотговорност” не е нищо друго освен колективната безотговорност на депутатите. Един знаменит държавник бе рекъл на времето:

“Както сто глупави глави не са способни за каквато и да е мъдрост, така и сто страхливци не могат да вземат едно героично решение”.

Цялата тая мащабна измама , наречена парламентарна демокрация е вложена в една юридическа архитектура, чието осмисляне е твърде мъчно за нормалния човек. Хората се душат със собствените си ръце и нямат сили да проумеят това.  Вярно е - имало е бандити, имало е и престъпници...За съжаление, винаги ги е имало. В държавите, където разумът и здравомислието надделяват, истинските престъпници биват наказвани – колкото по-сурово, толкова по-добре! Такива обществени системи изнамират съответните начини за да поставят лумпениата под строг социален контрол.

Днес това, което ни се представя като парламентарна демокрация не е нищо друго освен клептокрация- власт на крадците, на разбесувалия се лумпениат. Болшевиките отнемаха собствеността на българите с открити насилия, тия отнемат не само собствеността , но и хляба на българите – с измама. Това е възможно, благодарение на техните “институции” – парламент, който е едно конформно изображение на еврейския синедрион, полиция, която разполага с възможности “законно” да изнудва и тероризира, “правосъдие”, което съди според големината на взетите рушвети. Всичката тая марксическа пасмина, ние българите, имаме пълното основание да обозначим като престъпници. Такива не могат да носят отговорност за състоянието на българския народ, за неговата култура, за неговото бъдеще, за неговата народностна душа.

Такива са и платените медийни лъжци, които създават тъй нареченото “обществено мнение”. От една страна те уж “разискват” различни обществени проблеми, но от такива гледни точки , щото произходът и причинителите на нещастията в живота на българите да останат скрити, а от друга страна, създават погрешна представа за реалния свят и функционират като институти за тотална хипноза.

Дали едно “влизане” в НАТО или ЕС е ще донесе благоденствие или беди за българите , не се допуща до дискусия. Ако се появят здравомислещи българи, които на публични събрания или форуми поставят така тези въпроси, то веднага биват заклеймявани от въпросните медии като “евроскептици”. Ще рече, че “евроскептиците” са хора, опитващи се да бъдат смислени. 

Друг един случай: в момент когато по социологически проучвания над 70 на сто от запитаните в България твърдо заявяват , че са за постановяването на смъртни присъди за мащабните престъпници, ”народното” им събрание гласува “мораториум за отмяна на смъртното наказание”. А после престъпните им медии парадират, че българите трябвало да бъдат “превъзпитавани”. Цялата тази мръснишка епоха надминава комунистическите безобразия във всяко едно отношение.

Много хора в България интуитивно предусещат измамите , но това все още не решава нищо! Познанието за измамите и лъжите на домогналия се до властта лумпениат е само по себе си нещо много положително, но без Стратегия и Воля, с която да се противодейства на властващите престъпници, си остава едно голо познание.

Фундаменталният въпрос на днешното време може да бъде зададен така : върши ли работа на българите това, което днес се декларира като “държава” в България или не им върши никаква работа?

 

Несъгласието с управляващите лумпени е една първа , макар и плаха  стъпка във вярната посока. Втората е отрицанието на престъпната им система в нейната цялост. Отрицанието неизбежно ще отведе българите към борбата, към революцията, която ние определяме като национална.

 

 Една национална революция, чието две главни цели са: поставянето на лумпениата под строг обществен контрол и създаването на реална народностна държава – държава, чието съществуване се осмисля от това да върши работа на българите, да служи вярно и честно на българите, да носи отговорност за своите действия най-вече пред българите.

 

Българската национална революция ще има своите реални шансове едва тогава, когато всички здравомислещи българи осъзнаят не само вредността  на властващите престъпници, но и вредността на техните “институции”, на техните медии, на тяхната антикултура, на тяхната либерално-болшевишка система.

Решаващото сражение тепърва предстои!

Общество Дуло

30 януарий – Ден на арийското пробуждане
2002 година, Теку Тутомъ

За въпроси и мнения ни пишете на адрес:

akfdbul@top.bg