bulletПолитика
bulletИстория
bulletДискусия
bulletВръзки
bulletКнига за гости
bulletФорум
Здравейте г-н Митев,

ДИСКУСИЯ ОТДЯСНО

Писма между Тинко Ефтимов и Иван Митев – ноември 2002 г.

До: г-н Иван Митев

Общество Дуло, България

От: г-н Тинко Ефтимов

Канада

Здравейте г-н Митев,

 

Благодаря за интереса към тая моя публицистична статия.

Благодаря и за тази част от книгата си,   която сте ми пратили.

Освен това прочетох и друг един Ваш материал- “Прабългарите, наречени кимери”, която много ми хареса.

Аз скоро започнах да пиша една книга, която мисля да озаглавя – “За българите – от древността към бъдещето”. Имам тепърва доста да пиша и мисля, че имам интересни неща за казване. Анализът, който правя, насочва на мисълта, че някъде преди около  4700 години е имало доста развита цивилизация, която е имала различни издънки – едни от които са били на Балканите, но други са били в района на Памир-Тарим. Тази цивилизация, колкото и трудно да е да се възстанови, е била свързана с името БОЛГ, БЪЛГ, БАЛГ и се е асоциирала с няколко много важни особености:

 

-                     металургия

-                     металообработване

-                     календар, астрономия и познания по оптика

-                     владетелите са се считали за синове на звездите

-                     култ към Слънцето

-                     развита древна йерархия

-                     липса на робство

-                     енерго-оптимизирана

 

Тази цивилизация в много отношения е била може би някакъв аналог на днешните САЩ, но с много условности, разбира се.

 

Това, което пишете за прабългарите-кимери е една от издънките на тая по-древна цивилизация. По расова линия – е била в голяма степен арийска, но е имало и други примеси отвреме на време.

 

В много отношения вижданията ни, както усещам, се припокриват.

За другите може би ще съм на друго мнение.

 

Относно расовите въпроси.

 

Тук може да не съм съвсем съгласен.

 

Първо да уточня вижданията си като цяло.

Човек е част от природата, ако и воден от божествено начало, но той се подчинява на природните закони. Вторият закон, за който пиша, има много измерения. Той не може да обясни всичко, но той е задължителен, за да се отсеят невъзможните ситуации. Не може да се поддържат процеси, които са противоестествени и противоречат на Втория закон. Едно време са се опитвали да правят Perpetuum Mobile от първи или втори род и то е нямало как да стане и затова маса мошеници са лъгали и хитрували, демонстрирайки вечни машини.

“Идеята за вечната машина” в социалните науки е това, което обикновено се нарича утопия.

Да отбележа, че в обобщен вид Вторият закон има няколко прояви:

 

1.                 в материалния свят (физика, химия и биология)- става дума за хаотизиране на енергия, съдържаща се в частици,

2.                 в икономиката ролята на частици са икономическите субекти, а аналогът на енергията е стойността на  потреблението. Аналогът на работата е инвестицията, а аналогът на топлината са приходи/разходи.

3.                 в областта на генетиката, ролята на частиците са гените, аналогът на енергията на частицата са разходите по поддържането на гените (цената на гените)

 

Според Втория закон за да се поддържа разлика в температурите (цената на продуктите, цената на гените) , следва да се върши работа. Тая работа следва да дойде отвън (извън системата). Обаче, колкото по-голяма разлика внасяте между температурите на двете “системи”, толкова по-силна е тенденцията да тръгне поток в обратна посока.

 

В този смисъл поддържането на чисти гени струва скъпо. Колкото по-чисти искате да ги поддържате, толкова по-скъпо струват те. В един момент се получава следното:

цената за поддържане на чист ген е по-голяма от приходите, които той може да обезпечи на системата поради високото си качество. Т.е. той не се изплаща. И за да се поддържа, следва да се вземе ресурс назаем. Обикновено това е заем от бъдещето – най-често под формата на отрицателен демографски показател.

 

Ако качественият ген е от една раса, а некачественият е от друга, то тогава качественият (господарски) ген става толкова скъп, че не може да се възпроизвежда. От друга страна, нискокачественият ген, понеже е евтин се възпроизвежда в голямо количество и демографски залива качествения ген. В крайна сметка системата влиза в равновесие – бастардизацията. Проблемът не е в това, че се смесват различни гени, а в това, че различните типове раси се поддържат поради различен тип културни системи. Социалната дегенерация идва основно от несъвместимостта на културните системи на смесващите се раси или етноси. Когато те са културно съвместими (това не означава еднакви), следва бурен възход.

 

Имайте предвид, че животът съществува благодарение на Втория закон. Например, водната молекула, както и основните молекули важни за живота, съществуват, защото атомите, когато са заедно имат по-малко енергия и освобождават енергия, която отдават необратимо в системата (топлина) и с това увеличават нейната ентропия. Точно това се случва и със семейството. Ако мъж и жена живеят поотделно – те харчат много повече, отколкото ако живеят заедно. Спестените средства (ресурс) се харчат в системата и нейната ентропия расте. Но тъй като е по-евтино да са заедно, то им остават повече средства, които да се разпределят върху нов член на семейството – и благодарение на това има растеж на популацията.

 

Ето няколко утопии:

 

1.                 Възможна е система, при която няма да има пазар на едро и пазар на дребно и един единствен икономически субект  - държавата ще е изкупвач и производител едновременно. Това е идеалният комунизъм. Такава система има к.п.д.= 0. За това се провалят всички ранни комунистически опити.  Впоследствие, за да се запазят, социалистическите системи въвеждат тихомълком ревизии. 

2.                 Възможна е масова и едновременна потребителска демокрация – коментирах вече, защо това е утопия.

3.                 Възможно е общество от чиста раса, която ще е и господарска, а нечистата ще й прислугва. Това също е утопия и по-горе Ви скицирах, защо това няма да стане за дълго. Хитлер затова се и проваля. Ако не са го победили, Хилядолетният му Райх е щял да свърши подобно на  Римската империя  - след няколкостотин години.

 

Въпросът е много интересен и много сложен.

 

Моето впечатление е следното:

 

Ако искате да запазите расовата характеристика, то това е възможно, но не 100% (то няма и как да се изчислят тия проценти) и е за сметка на отказ от господстване над други раси и етноси. Защо днес САЩ са станали една пълна мешавица? Защото едно време робите са били евтини. Белите са си казвали – защо ние да работим черната работа, като има негри за това. Т.е. белите са със скъп ген и за да не се ловят на нископлатена работа си внасят роби и евтин ген за черна работа. Значи белите гонят резултати по науката и техниката, а черните работят на безценица. Да, но индустриалното производство се подчинява на законите на икономиката (и на Втория закон) и за да могат богатите да си позволят да консумират повече и по-разнообразни продукти, следва да ги произведат по–масово, за да им падне цената. Но затова са необходими много консуматори и евтини работници – т.е. още повече черни, митиси, мексиканос и т.н. И сега се оказва, че латинос имат повече деца, арабите имат повече деца, а бившите господари са с по-малко от две деца на семейство.

Същият проблем за всички индустриални и развити страни.

 

Какво следва да се направи?

 

1.                 Ние следва да си поставим ясни критерии за това що е то Прогрес и каква му е цената?

 

За мен една група, популация, етнос, нация, раса или каквото и да е, прогресира, ако:

 

а- броят на популацията не намалява, а поне се запазва или расте

б- разпределението по възрастови групи е такова, че не се наблюдава застаряване, но не и рязко подмладяване.

в- ресурсът (инвестиции, собственост) на глава от населението не намалява

г- културното, технологично, научно, икономическо и друго влияние на системата над света не е по-малко от това на света над нея.

 

Казано накратко, от един мъж и една жена средно произлизат за бъдещето две или повече деца и тия деца, като станат родители, са с по-голям  ресурс от родителите си.

Това е в индивидуален план.

В колективен план, освен това, се изискват също  точки б и г.

 

Най-важното е системата да се възпроизвежда биологически и да е по-адаптивна.

 

2.                 Като знаем какво са ни кимерите като за прогрес, да видим какво да направим , за да прогресираме. Точно тук не следва да се водим по утопии, а да спазваме Божия или Природния закони. По тоя въпрос има много какво да се каже, но да не си правим илюзията, че някой друг ще ни свърши черната работа. Да не повтаряме грешките на янките.

 

а- ние следва да си вършим и най-черната работа и най-престижната работа.

б- ние следва да поддържаме такъв вид поминък, който да стимулира българите да имат повече деца (дребен бизнес, домашен бизнес), особено в провинцията. Там, където има къща с двор, там могат да растат повече деца. В панелите на големите градове многодетни семейства не чакайте. Не трябва да произвеждаме повече образовани хора, отколкото е възможно да имат поминък, иначе те си вземат дипломите и бягат на Запад, заедно с децата, а разходите са платени от държавата. Аз поне, каквото спечеля на Запад, го инвестирам в България, но повечето действуват обратно.

в- радикална промяна на манталитета на българите относно отглеждане на повече деца. Ние сега имаме една такава нагласа: аз не ща да раждам деца, защото не са осигурени, ще се мъчат и ще са нещастни. Глупости ! Ако те ще са щастливи, защото са перфектни консуматори, обезпечени с плюсканица още преди да са родени, то наистина по-добре такива да не се раждат.

г- връщане на традиционни ценности, като християнството, където скромността, пестеливостта са добродетел, а разхищението, алчността и лакомията са морални грехове. Ако православието не направи това, то други деноминации ще го направят.

д- масирана пропаганда, че е срамно, обидно, унизително, не да си беден, а да си крадец, мошеник, да не пазиш общественото имущество, интерес и т.н. Според мен в момента, най-големият проблем за България са българите.

Ние сме отровени от така наречените прогресистки теории, пръкнали се от Френската “революция”(считай касапница) насам.

е- баланс между броя на учените и броя на тия българи с по-нисък ценз

ж- да си преразгледаме цялостната история. Аз съм с недоверие към така наречения национализъм. Той, уви, е отбранителен, минималистичен. И е осъден на загуба. Това е голяма тема, която не мога сега да развивам.

 

Има и други неща, разбира се.

 

1.                 Никой не пита човек, дали иска да се ражда или не:животът ни е даден и следва да го изживеем с достойнство

2.                 Никой не го питат дали иска да е мъж или жена, бял или чер, жълт или червен. Следователно е глупаво да се парадира с раса или пол. Те не зависят от мен.

3.                 Човек следва да гордее с това, което е собствена негова заслуга – т.е. с делата си, ако не са за чужда сметка

4.                 Не прави на другите това, което не искаш да правят с теб.

 

Нещо много важно: Господ Бог (или Природата) не случайно са създали  различни раси, етноси, нации и т.н. Те си имат место и смисъл. Смисълът им е,че запълват екологични или еволюционни ниши и това води до по-ефективно използуване на природния ресурс. Но този подход си има ограничения.

От друга страна неслучайно има и космополитни империи, многоетнични системи (макар и закономерно те да не са вечни). Империите също изпълняват определени функции – дават шанс на всички гени да оставят потомство, дават шанс на расите.

 

Ние следва да си разработим стратегия – как всяко следващо поколение българи да е по-многобройно, с по-установена културна самоличност и с по-голяма адаптивност към бъдещето. Това е, което е важно. А дали това ще стане чрез ЕС, НАТО, чрез демокрация или диктатура, това няма никакво значение!

 

НЕ Е ВАЖНО КОЙ ПРЪВ Е СТИГНАЛ ДО АМЕРИКА.

ВАЖНОТО Е КОЙ ЩЕ ОСТАНЕ НА НЕЯ!

 

ПИЛЕНЦАТА СЕ БРОЯТ НАЕСЕН !

 

Ние се юрваме да сме все с първите, дори и когато нямаме ресурс за това – глупост.

 

За сега толкова,

 

Поздрави и благодаря за публикуването на “Втория закон”.

След време може да приготвя и другите части, които бях замислил. Не съм сигурен, че ще съвпаднат с Вашите мнения по въпроса, но всички аргументи следва да се прослушат и всякакви мнения да се обсъждат.

Тинко Ефтимов

 

До: г-н Тинко Ефтимов

Канада

 

От: Иван Митев

Общество Дуло

Русчукъ

България

 Почитаемий г-н Ефтимов,

 

сърдечно благодарим за Вашето писмо, което сте обърнали на цял трактат. Вторият закон е в сила и за българите! Това е ясно. Вашите успоредици между физика и социология са прекрасни. Прозренията Ви са забележителни и ще се възползваме максимално от тях. Ние обаче считаме, че американската цивилизация носи в себе си проклятието на индианските народи и бързо ще се сгромоляса. Препоръките, които давате, са интересни, но е необходимо да бъдат разкритикувани задълбочено.

 

Адолф Хитлер направи много за българите и България. Той искрено ни обичаше и не каза нито една лоша дума за нас, дори след грозното предателство през септември 1944 г. Адолф Хитлер е достатъчно клеветен, цвъкан и ненавиждан от враговете на човешките раси и народите, за да е необходимо и ние българите да го клеветим. Нека поне ние не правим това !

 

Вярно е, че поддържането на расовата чистота е скъпо предприятие, но трябва да се има предвид, че расата е върховна ценност и е нормално да бъде скъпоструващо нейното съхранение. Расата е върховната цел. Тази цел не само оправдавава средствата, но и ги определя. Както и често обича да се изразява нашият духовен наставник Кавханът Болг, “за какво твориш тази наука и култура, ако изчезне расата, за която са предназначени?”.

Тъмно невежество цари в душите на българските интелигенти по отношение на расовите въпроси, както споменава Кирил Христов в своите публикации. Да бяха прочели поне неговата студия “От нация към раса”. Мрачно невежество господства и по отношение теорията и практиката на националсоциализма. За нас е ясно, че във все по- задълбочаващата се световна криза академичните учени (“учените тикви”, както обича да ги именува Кавханът) ще ни свършат малко работа, да не кажем никаква. www.maza16.narod.ru/Kiril.htm

 

Вашите успоредици между социология и физика, между физика и политикономия, между физика и геополитика са от особено значение, но не може всички явления от живота да се обхванат по опростен и механичен начин. Животът е биологически кръговрат, много по-сложен от физическия и химическия. Считам, че е неуместно да се задава въпроса – оправдани ли са разходите по съхранението на чистия ген?

 Расата е всичко ! Тя е нашата информационна матрица, тя е и нашето Време. Времето е характеристика на Расата, тъй като за всяка определеност то тече по различен начин в кръговрати от различен порядък. Да съхраняваш и подобряваш Расата на своя народ, това ще рече да властвуваш над Времето – с хиляди години напред! А който похабява своята раса, той преминава в Безвремието. Да го кажем и по-прагматично: подобряването на Расата (евгениката) е най-стратегическата инвестиция. Колко хубаво ще бъде, когато по този начин се ограничат тълпите от престъпници и душевноболни, едно тежко бреме за обществото и държавата; когато се отървем от безхарактерните бастарди, които със своята нахалност развалят всяко добро начинание. Тогава ще възтържествува едно истински справедливо общество със справедливи отношения между хората. Това вече не е утопия, това е обществото на Златния век, който е една историческа реалност и отново може да се осъществи. www.kanatangra.wallst.ru/Vreme.htm

 

Вие правилно заключавате, че едно общество разделено на робовладелци и роби е осъдено на смърт. Това отговаря и на древнобългарския Закон, който забранява робството. Там, където съществува механическа смес от раси (господари и роби) има предпоставки за расово смешение. Това е бомба със закъснител! Расовото смешение в никакъв случай не може да се сравни с физическото понятие “системата влиза в равновесие”. В социологически план расовото смешение води до нарушаване на общественото равновесие – бунтове, размирици, хаос, разрушаване на йерархията. Това са симптомите на една умираща цивилизация.

 

      Древнобългарската монархия напълно отговаря по своя строеж на правилото на италианеца Вилфредо Парето, което Вие споменавате в студията “Вторият закон” –жречество 1-3 %, воинство – 14 до 18 % , а останалите са различни трудови и стопански съсловия. Принципът на древнобългарската монархия е следният: жречеството е тази прослойка, която се занимава с въпросите на расата и нейното опазване. Жреческият елит по своето естество изпълнява антиентропийни функции. Този елит ръководи борбата срещу ентропията в системата по много направления:

 

-                     в биологически план – срещу упадъка на Расата;

-                     в духовно-възпитателен план – срещу упадъка на ценностите и расовите критерии;

-                     в информационен план – срещу загубата на знанията ;

и др.

www.kanatangra.wallst.ru/zhrechestvo.htm

 

Без жречеството започва израждане на държавата – властта преминава в ръцете на воинските съсловия и те за да малтретират останките от жреческия елит, дават простор на някаква религия, с която да упражняват ефективно своята власт. Справка от историята – Заратустра е взет на служба при царя Виштасп и последният налага зороастризма като официална религия във възникващата Персийска империя. Същото се повтаря през Средните векове с налагането на християнството в Европа. Психологическият портрет на православният поп е следният: двуличен, нагаждач, опортюнист, мазмантия, служи на силните на деня.

 Воинските съсловия имат нужда от послушен сурогат на жречеството. Утвърждаването на византинизма в България през IХ в. става под маската на християнството. Всъщност се изтребват до крак жреческите родове, което довежда до падането на Аспарухова България под византийска власт. Второто българско царство е още по-халтаво и от първото, в резултат на множеството християнски деноминации, които се появяват по българските земи.

 

Господин Ефтимов,

трябва ли да повтаряме грешките на своите предшественици?

 

Адолф Хитлер загуби Втората световна война, но той даде един пример какво да се прави. И днес установяваме, че идеите на националсоциализма не са загубили своята актуалност, а напротив. Всички тия мерзости, които станаха през ХХ-ти век, бяха възможни благодарение на юдеохристиянството. Днес, когато комунизмът слезна безславно от историческата сцена, комунистите търсят спасение в Православието. По-рано викаха “Слава на БКП и КПСС”, а сега – “Христос возкресе”. Този процес го наблюдаваме в България от 1989 г. насам. Ние констатираме и друго: юдеохристиянството утвърждава мита, че е възможен “вечният мир”, нещо подобно на Perpetuum mobile. Една утопия, която ще доведе до гибел милиони хора по цялата земя. Защото днес в България не управляват жреци или воини, не управляват дори хора от трудовите съсловия. Днес в нашата страна управляват дегенерати, произхождащи от лумпениата. Юдеохристиянството е утвърдило един нехероичен мироглед, отричащ воинските добродетели. Дори наши съратници, съзнаващи опасността, която тегне над главите им, си въобразяват, че е възможно да се победи врага без проливане на кръв, а с търгашески хитрости. Това е противно на духа на Арийската раса, това е чуждо на нашата предопределеност, това не е нашият път! www.kanatangra.wallst.ru/ezichestvo.htm

 

Ние намираме основание в арийския езически мироглед, който представлява много по-голяма ценност, от която и да е религия, понеже не намалява, не ограничава, не редуцира духовността на Расата. Днес ние живеем на прага между две големи епохи – махаюги и пред нас стои дилемата: да променим мирогледа си или да изчезнем като народ. По отношение на това ние изказваме тревога от липсата на разбиране за езическите ценности сред българската общественост. Това неразбиране спъва усилията ни за новорождение на Българския Род. Ние българите неведнъж сме преживявали такива сътресения в своя исторически път.

 

Не мога да приема, че национализмът от икономическа гледна точка е нецелесъобразен. Той също е даденост на Расата и като расова категория не може да бъде предмет на бакалски сметки. Вярно е, че през изтеклия ХХ-ти век национализмът на европейските народи имаше отбранителен характер, но за това съществуваха сериозни исторически причини. Като понятие и феномен национализмът възниква през буржоазната епоха, за пръв път за него се говори по времето на Френската революция. Национализмът е проява на инстинкта за самосъхранение на популационно ниво, Воля за съхранението на народа и Расата, на собствената биокултурна самоличност. Въпросът за национализма става актуален именно през буржоазната епоха, когато съсловието на воините – второто благородническо съсловие, слиза от историческата сцена и управлението на европейските държави преминава в ръцете на безродната плутокрация. Последната, водена от ламтеж за бързо забогатяване, безскрупулно унищожава утвърдените през хилядолетията органически порядки и структури. В по-далечното минало обаче, когато така нареченият “национализъм” е бил една общоприета норма на мирогледа, просто не е съществувала нужда той да бъде обособяван със специфично понятие. Също, както и понятието за езичество е възникнало след налагането на християнството, а по-назад във времето, когато тази естествена форма на духовност е била всеобща норма и не е било нужно да се създава такова понятие. 

 Крайният извод е, че понятията за “национализъм” и “езичество” се зараждат през два последователни периода на деградация на органическата йерархия: от жреческо към воинско управление и после от воинско към буржоазно управление. Следователно национализмът и езичеството са двете страни на едно и също нещо. Пълноценен може да бъде само езическият национализъм ! 

Ние по принцип сме националисти, но избягваме да се наричаме такива, за да не ни слагат в общия кюп на посредствените патриотари.

За да отхвърлим разни  злонамерени нападки, ние въведохме следните две дефиниции за национализъм:

 

Дефиниция първа: -      национализмът е политически осъзнат патриотизъм, което ще рече не само да обичаш своя Род и Родина, своята Култура и Цивилизация, но и волево да се бориш за националноотговорно управление и държавност в собственото си Отечество.

 

Дефиниция втора - национализмът е осъзната Воля за структуриране и йерархия в народната общност. www.kanatangra.wallst.ru/pen.htm

 

Само националноотговорно управление ще създаде условия за по-висока раждаемост сред българите, а не наивни идеи за промяна в манталитета на българина, както предлагат патриотарите от СПОБ (нещо като НСБОП). http://warriorsoftangra.hit.bg/ciganskia_vypros_t_cherkezov.htm 

Няма нищо лошо в това, че българите искат да осигурят живота на своите деца. Има две размножителни стратегии: на висшите и на низшите раси.

Висшите раси създават по-малобройно, но качествено поколение, отгледано с повече грижи. От физична гледна точка, така те спестяват биологически материал и енергия. Обратно, низшите раси създават многобройно потомство, но с ниска преживаемост (в естествени условия, а не както в развитите “социални” държави, където живеят на социални помощи), поради недостатъчните грижи за поколението. Така че българският народностен мироглед напълно отговаря на размножителната стратегия на висшите раси и няма нужда да се променя.

 

 

14         ДУМИ:

 

НИЕ ТРЯБВА ДА ОСИГУРИМ СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА НАШИЯ НАРОД И ЕДНО БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ ДЕЦА!

 

 

Неудачно е така нихилистично да се поставя въпроса за самоличността, все едно, че е чиста случайност какъв ще се родиш: бял или негър, мъж или жена. Ти си бял човек и това е, няма нужда изобщо да си задаваш подобни въпроси. И да искаш, не можеш да се поставиш на мястото на негъра, нито да погледнеш света през неговите очи. Той има друга душа, друг начин на мислене, други богове, като вродени архетипни представи.

Именно в това е достойнството на езическия мироглед, че отчита естествените различия между човешките раси, в противоположност на егалитарния мироглед, който се утвърждава от юдеохристиянството. Да мислиш расово, това не значи да изпитваш омраза към другите раси. Това е да мислиш конкретно – от позиция на своята Раса, от позиция на Расата, като космическа предопределеност.

“Ако започнеш да се питаш защо съм мъж, а не жена, защо това е така, а не иначе, не се знае кога ще налапаш първата......”(група “Хиподил”)

 

Не може човек да се гордее само с това, което е постигнал през краткия си единичен живот. Нали творческите способности на човека се определят от неговите расови заложби.За ариеца не е присъщо да осъзнава личността си в рамките на единичния живот. Истинският ариец се гордее със своето родословие, с качеството на своята Раса, със своя Сой, както казваме ние българите.

Да се разсъждава в рамките на единичния живот – ето това е принципно погрешната основа на днешното демолиберално мислене. “Индивидуалистичната свобода – както казва доктринерът Ото Дитрих – е свобода “от какво”, тя е разюзданост и произвол, които водят към анархия.(увеличаване на ентропията) Творческата свобода е свобода “за какво”, тя е свободата на личността, свободата на творящия за общността човек”. (намаляване на ентропията)

“Човек е личност не за това, че той сам си въобразява да е такава. Човек е личност само чрез творчеството вътре в общността и за общността. Личност ние наричаме всъщност само онзи, който има особени заслуги за общността.”(който намалява ентропията в системата по Вашему) За намаляването на ентропията е необходимо да се води непресекваща, непрестанна борба. http://nsdap.info/bulind.html#Bulgarisch

По горезасегнатите въпроси подготвям своята книга “Расовият облик на българите” и се обръщам с молба към  Вас и всички родолюбиви българи да  подпомогнете нейното издаване.

 

 

 GD”OBSHTESTVO DULO”, DSK Bank PLC, Branch Gabrovo, Account Number: 30007016/1819/1100329408 USD

Сметка в лева:

Банка ДСК, Габрово:

30007016/17130/1000329410

За контакти:

rassate432@yahoo.co.uk

 

Иван Митев

 

Русчукъ, 11.11.2002 г.